Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân khi giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã tháng 06/2022

Thứ tư - 15/06/2022 09:24 147 0
Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân khi giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã tháng 06/2022

Thực hiện công văn số 365/UBND-NV ngày 21/02/2022 của UBND huyện Cẩm Xuyên về việc thực hiện lấy phiếu khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã. Ủy ban nhân dân xã Cẩm Duệ đã triển khai thực hiện việc đặt hòm phiếu, lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của công dân khi đến giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa xã và xin báo cáo kết quả trong tháng 06/2022 đạt được như sau:
1. Số phiếu thu vào:
- Số phiếu thu vào           09 Phiếu
- Số phiếu hợp lệ             09 Phiếu
- Số phiếu không hợp lệ   0 Phiếu
2. Kết quả lấy phiếu trên các lĩnh vực:
Tổng số phiếu được kiểm: 09 Phiếu   
- Lĩnh vực Địa chính: 0 Phiếu
- Lĩnh Vực Tư pháp hộ tịch: 02 Phiếu
- Lĩnh Vực Công an xã: 04 Phiếu
- Lĩnh vực văn hóa chính sách: 03 Phiếu
3. Kết quả cho các lĩnh vực:
+ Lĩnh vực Địa chính: 0 Phiếu
1. Đánh giá về cơ sở vật chất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã (bố trí địa điểm, diện tích làm việc, trang thiết bị và niêm yết công khai thủ tục hành chính).
- Rất hài lòng: 0 Phiếu                                 
- Hài lòng: 0 Phiếu
- Chưa thực sự hài lòng: 0 Phiếu        
- Không hài lòng: 0 Phiếu                  
2. Đánh giá về thái độ phục vụ, chất lượng hướng dẫn của công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã.
- Rất hài lòng: 0 Phiếu                                 
- Hài lòng: 0 Phiếu
- Chưa thực sự hài lòng: 0 Phiếu        
- Không hài lòng: 0Phiếu
3. Đánh giá về thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã.
- Không có Phiếu hẹn trả kết quả …… phiếu
- Kết quả giải quyết trả trước so với thời gian ghi trên Phiếu hẹn(……ngày)    … phiếu.
- Kết quả giải quyết trả đúng với thời gian ghi trên Phiếu hẹn …. phiếu
- Kết quả giải quyết trả sau thời gian ghi trên Phiếu hẹn (……ngày) … phiếu.
4. Đánh giá về kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã
- Rất hài lòng: 0 Phiếu                                 
- Hài lòng: … Phiếu        
- Chưa thực sự hài lòng: …. Phiếu     
- Không hài lòng: … Phiếu                
+ Lĩnh Vực Tư pháp hộ tịch: 02 Phiếu     
1. Đánh giá về cơ sở vật chất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã (bố trí địa điểm, diện tích làm việc, trang thiết bị và niêm yết công khai thủ tục hành chính).
- Rất hài lòng: 01 Phiếu                               
- Hài lòng: 01 Phiếu        
- Chưa thực sự hài lòng: 0 Phiếu        
- Không hài lòng: 0 Phiếu                  
2. Đánh giá về thái độ phục vụ, chất lượng hướng dẫn của công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã.
- Rất hài lòng: 01 Phiếu                               
- Hài lòng: 01 Phiếu        
- Chưa thực sự hài lòng: 0 Phiếu        
- Không hài lòng: 0 Phiếu
3. Đánh giá về thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã.
- Không có Phiếu hẹn trả kết quả 0 phiếu
- Kết quả giải quyết trả trước so với thời gian ghi trên Phiếu hẹn: 02(….ngày)   phiếu.
- Kết quả giải quyết trả đúng với thời gian ghi trên Phiếu hẹn 02 phiếu
- Kết quả giải quyết trả sau thời gian ghi trên Phiếu hẹn (……ngày) 0 phiếu.
4. Đánh giá về kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã
- Rất hài lòng: 01 Phiếu                               
- Hài lòng: 01 Phiếu        
- Chưa thực sự hài lòng: 0 Phiếu        
- Không hài lòng: 0 Phiếu                  
+ Lĩnh Vực Công an xã: 04   Phiếu 
1. Đánh giá về cơ sở vật chất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã (bố trí địa điểm, diện tích làm việc, trang thiết bị và niêm yết công khai thủ tục hành chính).
- Rất hài lòng: 01 Phiếu                               
- Hài lòng: 03 Phiếu        
- Chưa thực sự hài lòng: 0 Phiếu        
- Không hài lòng: 0 Phiếu                  
2. Đánh giá về thái độ phục vụ, chất lượng hướng dẫn của công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã.
- Rất hài lòng: 0 Phiếu                                 
- Hài lòng: 04 Phiếu        
- Chưa thực sự hài lòng: 0 Phiếu        
- Không hài lòng: 0 Phiếu
3. Đánh giá về thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã.
- Không có Phiếu hẹn trả kết quả 0 phiếu
- Kết quả giải quyết trả trước so với thời gian ghi trên Phiếu hẹn (……ngày)    01 phiếu.
- Kết quả giải quyết trả đúng với thời gian ghi trên Phiếu hẹn 01 phiếu
- Kết quả giải quyết trả sau thời gian ghi trên Phiếu hẹn (……ngày) 0 phiếu.
4. Đánh giá về kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã
- Rất hài lòng: 01 Phiếu                               
- Hài lòng: 03 Phiếu        
- Chưa thực sự hài lòng: 0 Phiếu        
- Không hài lòng: 0 Phiếu                  
+ Lĩnh vực văn hóa chính sách: 03  Phiếu
1. Đánh giá về cơ sở vật chất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã (bố trí địa điểm, diện tích làm việc, trang thiết bị và niêm yết công khai thủ tục hành chính).
- Rất hài lòng: 01 Phiếu                               
- Hài lòng: 02 Phiếu        
- Chưa thực sự hài lòng: 0 Phiếu        
- Không hài lòng: 0 Phiếu                  
2. Đánh giá về thái độ phục vụ, chất lượng hướng dẫn của công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã.
- Rất hài lòng: 0 Phiếu                                 
- Hài lòng: 03  Phiếu       
- Chưa thực sự hài lòng: 0 Phiếu        
- Không hài lòng: 0 Phiếu
 3. Đánh giá về thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã.
- Không có Phiếu hẹn trả kết quả 0 phiếu
- Kết quả giải quyết trả trước so với thời gian ghi trên Phiếu hẹn: (……ngày)    02 phiếu.
- Kết quả giải quyết trả đúng với thời gian ghi trên Phiếu hẹn 01 phiếu
- Kết quả giải quyết trả sau thời gian ghi trên Phiếu hẹn (……ngày)……phiếu.
4. Đánh giá về kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã
- Rất hài lòng: 0 Phiếu                                 
- Hài lòng: 03 Phiếu        
- Chưa thực sự hài lòng: 0 Phiếu        
- Không hài lòng: 0 Phiếu                  

Qua việc lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân và các tổ chức doanh nghiệp khi đến giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa đã góp phần tạo ra sự công khai, dân chủ giữa người dân và cán bộ công chức cấp xã thực hiện nhiệm vụ. Không những thế người dân còn được khẳng định được quyền của mình khi được góp ý, đánh giá để cán bộ, công chức thực hiện tại các nhiệm vụ thay đổi./.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây