Thông Báo Công Khai Quyết toán

Thứ ba - 20/07/2021 12:38 86 0
351 công khai Quyết toán
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM DUỆ

Số:  351/TB-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – hạnh phúc
 

Cẩm Duệ, ngày  15  tháng 07 năm 2021

                                                               THÔNG BÁO
        (V/v niêm yết công khai quyết toán thu ngân sách xã năm 2020 và tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách xã 6 tháng đầu  năm 2021)
 
   

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT – BTC ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách, Thông tư số 61/2017/TT – BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách.
           Căn cứ Quyết định số 7002/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện Cẩm Xuyên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho xã Cẩm Duệ;

           Căn cứ Nghị quyết số: 61/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2020 của HĐND xã Cẩm Duệ khoá XIX kỳ họp thứ 12, về việc phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách năm 2021;
Căn cứ Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 05/7/2021 của HĐND xã về việc phê duyệt Quyết toán thu, chi Ngân sách, các quỹ chuyên dùng, các khoản thu hộ, chi hộ năm 2020;
          Nay UBND xã Cẩm Duệ thông báo về việc niêm yết công khai quyết toán ngân sách xã năm 2020 và tình hình thực hiện dự toán thu, chi và ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2021 cụ thể như sau:
          1/ Thời gian niêm yết công khai quyết toán ngân sách xã năm 2020 và tình hình thực hiện dự toán thu, chi và ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2021 kể từ hồi 7 giờ 30 phút ngày 15 tháng 07 năm 2021 đến 7 giờ 30 phút ngày 15 tháng 8 năm 2021.
          2/ Địa điểm niêm yết công khai tại:
- Phòng giao dịch một cửa của UBND xã Cẩm Duệ.
-Trên trang thông tin điện tử xã Cẩm Duệ địa chỉ: http://xacamdue.hatinh.gov.vn/
Ủy ban nhân dân xã yêu cầu công chức Kế toán - ngân sách xã, Đài truyền thanh xã, các Ông Trưởng thôn  thông báo tới toàn thể cán bộ, công chức cơ quan và nhân dân được biết./.
  N¬i nhËn:.
-Đảng ủy, HĐND xã;                    
-MTTQ xã;
-Đài TT xã;
-Trưởng thôn;
-Lưu VP.

                                                                      
TM. ñy ban nh©n d©n
CHỦ TỊCH

(Đã Ký)
Võ Tá Kỷ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây