THông báo niêm yết công khai hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2022

Thứ hai - 24/10/2022 10:04 306 0
Thông Báo
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM DUỆ

   Số: 566 /TB-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
               
                              Cẩm Duệ, ngày  24 tháng 10 năm 2022
              

THÔNG BÁO
Về việc niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Cẩm Duệ năm 2022
                                                     
Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025;
 Kế hoạch số 2672/KH-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2022 của UBND huyện Cẩm Xuyên về tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình cuối năm 2022.
  Thực hiện Kế hoạch số  510 /KH-UBND ngày 26/09/2022 của UBND xã Cẩm Duệ về tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình cuối năm 2022.
UBND xã Cẩm Duệ thông báo việc niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 cụ thể sau:
1. Đối tượng niêm yết
- Hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo chuẩn  nghèo tiếp cận nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2022-2025.
Hộ nghèo: 87 hộ; Tổng số 181 khẩu
     Hộ cận nghèo: 77 hộ; Tổng số 268 khẩu
Hộ thoát nghèo: 17 hộ tổng số 40 khẩu
Hộ thoát cận nghèo: 73 hộ tổng số 266 khẩu
                       (danh sách kèm theo)
2. Thời gian niêm yết:
- Từ ngày 24/10/2022 đến hết ngày 26/10/2022.
3. Địa điểm niêm yết:
- Tại trụ sở UBND xã;
- Trang thông tin điện tử xã;
- Tại 12 nhà văn hóa thôn;
- Phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh xã.
UBND Cẩm Duệ đề nghị các thôn tổ chức thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở Nhà văn hóa, bảng tin của thôn xóm theo đúng tiến độ thời gian nêu trên.
 Sau thời gian niêm yết công khai các hộ gia đình, cá nhân, thôn xóm thống nhất và không có ý kiến khiếu nại về danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, UBND xã Cẩm Duệ lập biên bản kết thúc công khai, tổng hợp báo cáo số liệu hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 về phòng Lao động thương binh xã hội huyện Cẩm Xuyên ./.
 
Nơi nhận:
  • Đài truyền thanh
  • 12 thôn
  • Lưu VP-UBND
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
      Võ Tá Kỷ
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây