Kế Hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn xã Cẩm Duệ năm 2022

Thứ ba - 25/01/2022 02:33 198 0
Kế Hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn xã Cẩm Duệ năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 523/KH-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Tuyên truyền cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các đơn vị, địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2022; Kế hoạch số 4256/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện Cẩm Xuyên về việc tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên năm 2022. UBND xã Cẩm Duệ xây dựng kế hoạch số 49 ngày 25 tháng 01 năm 2022 thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 với các mục đích và yêu cầu sau:
1. Mục đích
- Nhằm nâng cao vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền công tác về Cải cách hành chính năm 2021 đối với chính quyền trong giai đoạn hiện nay. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách về công tác cải cách hành chính (CCHC), xem đây là nhiệm vụ đột phá, tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tạo thuận lợi cho Nhân dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào tiến trình phát triển và hội nhập.
- Hỗ trợ cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách nắm vững mục tiêu, nội dung, các nhiệm vụ CCHC, nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời nâng cao nhận thức trong cộng đồng doanh nghiệp, trong Nhân dân để cùng chung tay trong xây dựng nền hành chính trên địa bàn huyện minh bạch, công khai, hiện đại.
- Tuyên truyền về hiệu quả, phương thức hoạt động, giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công huyện và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của xã; các nội dung về công khai, minh bạch TTHC; đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; dịch vụ bưu chính công ích để người dân và doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng.
- Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, các phương tiện thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền rộng rãi về vai trò quan trọng của công tác CCHC; phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
2. Yêu cầu
- Tuyên truyền đầy đủ các nội dung và kết quả thực hiện theo Kế hoạch  CCHC năm 2022 của tỉnh, huyện, xã.
- Tuyên truyền CCHC phải gắn với lộ trình, mục tiêu nhiệm vụ CCHC của năm 2022 và giai đoạn 2022-2030; đồng thời, phải thực hiện kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và từng nhóm đối tượng và cụ thể theo Kế hoạch đề ra. Tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, tạo b­ước chuyển biến rõ nét trong cơ quan Hành chính Nhà n­ước
- Đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; kết hợp công tác tuyên truyền về CCHC lồng ghép quán triệt, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới hệ thống chính trị ở địa phương, góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và tăng cường công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế.
- Chú trọng nội dung, đổi mới hình thức và tăng cường lực lượng tuyên truyền cải cách hành chính./.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây