Kế Hoạch Cải cách hành chính xã Cẩm Duệ năm 2022

Thứ năm - 20/01/2022 04:28 94 0
Kế Hoạch Cải cách hành chính xã Cẩm Duệ năm 2022
Thực hiện Công văn số 47/UBND-NV ngày 06/01/2021 của UBND xã Cẩm Xuyên về việc xây Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 17/01/2022 của UBND xã Cẩm Xuyên ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022, UBND xã Cẩm Duệ xây dựng và ban hành kế hoạch số 33 ngày 19/01/2022 Cải cách Hành chính(CCHC) năm 2022 trong đó đưa ra  Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau :
- Xây dựng và ban hành Kế hoạch CCHC năm 2022, kế hoạch tự kiểm tra đánh giá công tác CCHC năm 2022 đảm bảo quy định, chất lượng và tổ chức thực hiện có hiệu quả.
- Phấn đấu ít nhất có 01 sáng kiến về CCHC áp dụng có hiệu quả được Hội đồng thẩm định cấp trên công nhận.
- 100% văn bản quy phạm pháp luật được giao ban hành (nếu có) đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và phù hợp với tình hình thực tiễn của xã.
- 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã được niêm yết, công khai đầy đủ, kịp thời tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; trên trang/cổng thông tin điện tử xã.
- Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã đạt tỷ lệ tối thiểu là 35% số hồ sơ tiếp nhận.
- 100% hồ sơ TTHC được giải quyết trước và đúng hạn (không có hồ sơ giải quyết trễ hẹn)
- 100% phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức (nếu có) về quy định hành chính trong phạm vi thẩm quyền theo quy định được giải quyết đúng quy định.
- Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ
quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu 98%.

- 85% cán bộ, công chức xã có trình độ đại học trở lên và được chuẩn hoá về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm việc (trừ các chức danh có quy định khác của cơ quan có thẩm quyền).
- 90% văn bản đến và đi được tác nghiệp hoàn toàn trên văn bản số trừ văn bản mật (tiếp nhận, giao thụ lý, dự thảo và trình duyệt); 100% văn bản đi của xã được ký số và ban hành văn bản số (văn bản điện tử) gửi đến các cơ quan, đơn vị (trừ văn bản mật).
- 100% thủ tục hành chính (TTHC) đủ điều kiện thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.
- 100% hồ sơ TTHC tiếp nhận thụ lý được cập nhật, quản lý và tổ chức thực hiện trên hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến; phấn đấu từ 40-50% TTHC cấp xã cung cấp DVC mức 3, 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến, chiếm từ 15-20% hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trong năm .
- Hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC được thực hiện qua bưu chính công ích đạt từ 10-15%
- Trang TTĐT xã cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, đồng thời đẩy mạnh hoạt động giám sát việc công khai, minh bạch trên Cổng/Trang TTĐT theo Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh ban hành danh mục thông tin công khai minh bạch trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh, nhằm bảo đảm quyền và cơ hội tiếp cận thông tin của người dân, doanh nghiệp.
- Triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL đáp ứng yêu cầu TCVN ISO 9001:2015 chuẩn hóa các hoạt động nội bộ, hoạt động điều hành tại cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu TCVN ISO 9001; đẩy mạnh gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng và áp dụng hệ thống tại xã

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây